طرح کسب کار و راه اندازی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی

45,000 تومان

محصول تولیدی طرح فیلتر تصفیه آب خانگی می باشد که جهت حذف یا کاهش مواد زائد و مضر
موجود در آب آشامیدنی بکار می رود. این مواد عمدتاً عبارتند از:
الف ) ذرات معلق
ب ) کلر و ترکیبات بیماریزای آن
ج ) فلزات سنگین
د ) آلودگیهای میکروبی
در این مطالعات سعی بر تولید محصولی است که ضمن افزایش کیفیت آب شرب مصرفی، مواد زاید و
مضر آب تا آن جا که ممکن است حذف گردد و به این ترتیب کمکی در راستای افزایش سطح بهداشت و
سلامت مردم باشد. محصولات این طرح به طور کلی شامل فیلترهایی هستند که با بالاترین راندمان ممکن و
دور از هرگونه اغراق تا آنجا که ممکن می باشد در تصفیه ثانویه آب به کار گرفته شوند.

فهرست مطالب

۱ معرفی محصول…………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱ ۱ نام و کد آیسیک محصول……………………………………………………………………………………….. ۱۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی …………………………………………………………………………………………… ۱۱
-۳-۱ شرایط واردات………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بینالمللی)…………………………………………………………………….. ۱۲
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ……………………………………. ۱۲
-۶-۱ توضیح موارد مصرف و کاربرد…………………………………………………………………………………… ۱۳
-۷-۱ بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ………………………………………. ۱۴
-۸-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ………………………………………………………………………… ۱۵
-۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول………………………………………………………….. ۱۶
-۱۰-۱ شرایط صادرات……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲ وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………… ۱۷
-۱-۲ بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی
واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهای سازنده
ماشینآلات مورد استفاده در تولید محصول…………………………………………………………………………… ۱۷
۲ ۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت
فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایهگذاریهای انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)………………… ۱۷
۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ -۳-۲ بررسی روند واردات محصول تا پایان سال ۸۸
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ………………………………………………………………………………. ۱۸
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول تا پایان سال ۸۸ و امکان توسعه آن ……………………………………………… ۱۹
۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها…………………. ۱۹
۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ………………………….. ۲۱
۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایهگذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از
و اینترنت و بانکهای اطلاعاتی جهانی، شرکتهای فروشنده تکنولوژی و UNIDO ، اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجراء
تجهیزات و … )…………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۱-۵ اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح…………………………………………………………………………… ۲۴
-۱ هزینههای زمین و ساختمانسازی……………………………………………………………………….. ۲۴ -۱-۵
-۲ هزینه ماشینآلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………. ۲۵ -۱-۵
-۳ هزینههای تأسیسات……………………………………………………………………………………… ۲۶ -۱-۵
-۴ هزینه لوازم اداری و خدماتی …………………………………………………………………………….. ۲۷ -۱-۵
۵ ۱ ۵ هزینههای خرید حق انشعاب……………………………………………………………………………… ۲۸
-۶ هزینههای قبل از بهرهبرداری…………………………………………………………………………….. ۲۸ -۱-۵
-۷ تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی طرح ………………………………………………………………….. ۲۸ -۱-۵
-۸ وسایط نقلیه……………………………………………………………………………………………… ۳۷ -۱-۵
-۹ سرمایه ثابت…………………………………………………………………………………………………. ۳۷ -۱-۵

۵ هزینههای سالیانه………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۵ ۳ سرمایه در گردش مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. ۴۱
۵ ۴ کل سرمایه مورد نیاز طرح ……………………………………………………………………………………… ۴۲
۵ ۵ شاخصهای اقتصادی طرح ……………………………………………………………………………………… ۴۲
۶ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات
اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده …………………………………………………………… ۴۴
۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح …………………………………………………………………………….. ۴۴
۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال………………………………………………………………………….. ۴۵
۹ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه راهآهن فرودگاه بندر …) و چگونگی
امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………….. ۴۵
۱۰ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی ……………………………………………………………………………. ۴۷
۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید …………………………………. ۴۷
-۱۲ منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………

 

خرید طرح فیلتر تصفیه

اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
جهت مشاوره و پشتیبانی 24 ساعته از طریق تلگرام به شماره زیر پیام دهید: 09010384119
طرح کسب کار و راه اندازی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی
طرح کسب کار و راه اندازی تولید فیلتر تصفیه آب خانگی
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید